اخبار خوراک خبرخوان خوراک اتم

جلسه شورای پدافند غیرعامل استان خوزستان باموضوع تهدیدات در حوزه انرژی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ در محل سالن جلسات معاونت امنیتی و انتظامی استانداری با حضور دکتر کشوری معاون محترم انرژی سازمان پدافندغیرعامل کشور برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای فیوضی مدیرکل پدافندغیرعامل استانداری گزارش جامعی از اقدامات انجام شده در حوزه پدافند غیرعامل و حوزه انرژی شامل نفت،گاز،برق و آب ارائه و خواستار توجه جدی جهت ایمن سازی هرچه بیشتر مراکز و زیرساخت های حیاتی و حساس در حوزه انرژی شد، سپس آقای دکتر کشوری معاون محترم انرژی سازمان پدافندغیرعامل کشور… در ادامه بخوانید
در راستای اجرای برنامه تکلیفی اعلامی از سوی سازمان پدافند غیرعامل و وزارت کشور موضوع برنامه های ۱۴۰۰ این استان در مورخ ۲۵/۰۸/۱۴۰۰ مانور شیمیایی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با موضوع سناریو حمله ریزپرند ها به مخازن ذخیره سازی مجتمع های پتروشیمی رازی، سینا، امیرکبیر با حضور مسئولین محلی و نمایندگان اعزامی از سازمان پدافند غیرعامل کشور، وزارت نفت و افتا استان برگزار گردید. در این مانور پیامد های ناشی از این حمله احتمالی و چگونگی اقدامات و تمهیدات لازم به منظور مهار حوادث از طریق مدیریت صحنه ای و فرماندهی واحد… در ادامه بخوانید
در چهارمین روز نکوداشت هفته پدافند غیرعامل که به شعار، پدافند مردم محور، ایران قوی و آماده نام گذاری شده ، جلسه ای با حضور تعدادی از سازمان های مردم نهاد برگزار شد. در این جلسه آقای داودی مسئول سازمان مردم نهاد استان با اشاره به اهمیت و جایگاه پدافند غیرعامل آمادگی خود را برای همکاری با اداره کل پدافند غیرعامل استان اعلام نمودد. در ادامه جلسه آقای فیوضی مدیرکل پدافندغیرعامل در خصوص نقش و جایگاه پدافند غیرعامل و مشارکت سازمان های مردم نهاد در ایجاد فرهنگ سازی و مشارکت های اجتماعی شهروندان… در ادامه بخوانید
در سومین روز نکوداشت هفته پدافند غیرعامل مراسم نمادین نواختن زنگ پدافند غیرعامل در یکی از مدارس اهواز با حضور مسئولین استانی نواخته شد. در این مراسم دکتر حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری، ضمن تبریک نکوداشت هفته پدافند غیرعامل به نقش و جایگاه پدافند غیرعامل به عنوان یک سیاست دفاعی راهبردی غیرمسلحانه در سطح کشور و همچنین به نقش و حضور دانش آموزان در عرصه های مختلف اشاره و ادامه داد: دشمن با استفاده از فن آوری و از طریق جنگ سایبری و الکترونیکی سعی دارد در مراکز ثقل و تاسیسات حیاتی… در ادامه بخوانید
به مناسبت نکوداشت هفته پدافندغیرعامل تعدادی از کادر پزشکی بیمارستان فاطمه الزهرا نیروی انتظامی با آقای فیوضی مدیرکل پدافندغیرعامل دیدار و گفت و گو کردند. در این دیدار از تعامل و همکاری اداره کل پدافندغیرعامل با سایر دستگاه های استانی تقدیر و تشکر بعمل آمد. در ادامه بخوانید
به مناسبت آغاز هفته پدافندغیرعامل کشور مانور سراسری آمادگی مولدهای اضطراری برق در تاریخ ۸ آبان با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان و اداره کل پدافندغیرعامل استانداری برگزار شد. مدیرکل پدافندغیرعامل هدف از این مانور را آمادگی کلیه مراکز حیاتی،حساس و مهم استان در مواجهه با شرایط بحران و قطعی برق عنوان کرد. این مانور در  ۱۲ مکان مختلف جهت برگزاری آمادگی مولدهای اضطراری برق برگزار گردید. در ادامه بخوانید
جلسه ایمن سازی تاسیسات مراکز صنعتی در مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ و به ریاست جناب آقای دکتر حیاتی معاونت محترم استاندار به همراه مدیرکل پدافندغیرعامل استانداری،مدیریت افتا، مدیر فن آوری استانداری، مدیرعامل فولادخوزستان و شرکت آب و برق خوزستان برگزار گردید، ایشان با اشاره به تهدیدات سایبری و الکترونیکی دشمن، علیه تاسیسات و مراکز صنعتی کشورمان از این تهدیدات بعنوان جنگ سایبری و الکترونیکی یاد کردند و بر بهره گیری از شرکتهای دارای مجوز افتا به منظور آموزش نیروهای شاغل در مراکز مذکور تاکید نمودند. در ادامه بخوانید
جلسه ای به ریاست جناب آقای دکتر حیاتی معاون محترم امنیتی انتظامی در مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۹  با حضور اعضای کمیته کارگروه تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات(سایبری) شورای پدافند غیرعامل استانداری برگزار شد، گواهینامه انطباق سامانه مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) مجوز افتا صادر از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران به آقای مهندس رستمی مدیرعامل پتروشیمی بندرامام اعطا گردید. در این جلسه جناب آقای دکتر حیاتی ضمن عرض تبریک به مدیریت مذکور به مناسبت اخذ مجوز فوق، یادآور شد که ایمن سازی مراکز ثقل و تجهیزات در حوزه… در ادامه بخوانید
جلسـه شـورای پدافنـد غیرعامـل اسـتان در تـاریخ ۱۴ / ۱۰ / ۹۹ بـه ریاسـت جنـاب آقـای دکتـر شـریعتی اسـتاندار محتـرم و بـا حضـور کلیـه اعضـا برگـزار گردیـد. در ایـن جلسـه مـدیرکل پدافنـد غیرعامـل گزارشی از برنامـه هـای نکوداشـت هفتـه پدافنـد غیرعامـل و دیگـر اقـدامات صـورت گرفتـه در سـطح اسـتان ارائـه و سـپس تعدادی از روسای کارگروه ها در ارتبـاط بـا وظـایف محولـه مـواردی را مطـرح نمودنـد. در ادامـه جنـاب آقـای دکتـر حیـاتی معاون محتـرم امنیتـی و انتظـامی اسـتانداری بـر اهمیـت، نقـش و جایگـاه پدافنـد غیرعامـل مطـالبی را مطـرح و بـر مقابلـه بـا تهدیـدات نـوین… در ادامه بخوانید
سعید فیوضی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خوزستان در سال ۱۳۹۹ از سوی سردار جلالی ریاست محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور بعنوان مدیرکل نمونه مورد تقدیر قرار گرفت.   لازم به ذکر اینکه نامبرده سال گذشته (۱۳۹۸) هم به همین عنوان از سوی دکتر ذوالفقاری معاون محترم امنیتی و انتظامی وزارت کشور مورد تقدیر قرار گرفته بود. در ادامه بخوانید