ثبت نام كاربر
  1398/06/02
آیین نامه ها و دستورالعمل ها

 

 

دستورالعمل توجیهی فرآیند تشکیل و تکمیل پرونده برای شرکت های مهندسین مشاور پدافند غیرعامل

 

دستور العمل اجرایی پدافند غیر عامل استان

 

اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور

 

آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها

 

سیاست های کلی آمایش سرزمین ابلاغی مقام معظم رهبری

 

فهرست و شرح خدمات عمومی مطالعات و طراحی پروژه های پدافند غیر عامل

 

"دستورالعمل اجرایی" تهیه، ارزیابی، تصویب" مطالعات امکان سنجی و گزارش توجیهی پدافند غیرعامل طرح های دستگاه های اجرایی(موضوع بند الف ماده 215 )

 

 

قانون برنامه پنجم توسعه کشور

 

"دستورالعمل اجرایی" تهیه، ارزیابی، تصویب" مطالعات امکان سنجی و گزارش توجیهی پدافند غیرعامل طرح های توسعه استانی(موضوع بند الف ماده 215)

 

 

سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد پدافند غیر عامل

 

 

مبحث 21 مقررات ملی ساختمان

 

 

تفاهم نامه اداره کل پدافند غیر عامل استان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

 

 چک لیست کنترل ضوابط مبحث 21 مقرات ملی ساختمان