ثبت نام كاربر
  1398/06/02
پیام مدیر کل پدافند غیر عامل استان

 پدافند غیر عامل تدبیری برای آینده است که آسیب پذیری های ما را درحوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دفاعی و فضای های جدید چون فضای سایبرکاهش می دهد. پدافند غیر عامل بستر مناسب توسعه پایدار را فراهم و هم راستا با سیاست های تنش زدایی، پایدارترین، ارزان ترین و صلح آمیزترین روش دفاع و یکی ازمهمترین ابزارهای بازدارندگی است که ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران درمقابل تهدیدات را به همراه خواهد داشت .


دراین میان از جمله مسائل مرتبط و بسیار مهم که از دیر باز تاکنون در اشکال مختلف مطرح بوده و ابعاد و موضوعات مربوط به آن درگذر زمان تنوع بسیار یافته است، مقوله امنیت است. این مفهوم به تدریج و با توسعه بشرمتحول و ابعاد تازه ای یافته، به گونه ای که اگر در رویکرد سنتی، امنیت صرفا در نبود تهدید نظامی تعریف می گردید و هدف اصلی درآن تقویت توان نظامی، بالا بردن هزینه های نظامی و تولید و تکثیر سلاح های بازدارنده بود. امروزه تهدید در ابعاد دیگری چون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و..... مطرح می باشد. به طوری که توسعه و امنیت لازم و ملزوم یکدیگرند و به عبارتی توسعه همه جانبه خواه ناخواه باعث بالا بردن افزایش امنیت می شود و تحقق توسعه نیز بدون امنیت و ثبات امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین چنانچه ایمنی و امنیت را از ابتدایی ترین اصول جهت دست یابی به استاندارد های مطلوب برای آسایش و رفاه مردم بدانیم. بدون شک، یکی از مواردی که موجب رضایت خاطر و خشنودی و یا احساس امنیت می شود، تامین حقوق و آزادی ­های مشروع افراد جامعه است. ناامنی در جایی اتفاق می افتد که حقوق و آزادی های مردم مورد تهدید قرار گرفته و به مخاطره بیفتد.

لذا از آنجا که « برقراری امنیت و نظم پایدار و تحکیم اقتدار و ثبات اجتماعی، رشد فضایل اخلاقی و انسانی و ارزش های والای انسانی، حفاظت از آزادی و حقوق مشروع فردی و اجتماعی و بالاخره ایجاد رضایت مندی عمومی و از میان بردن هرگونه ترس و هراس در میان مردم از مهم ترین اهداف سیاست امنیت عمومی است» (روحانی­، 1380) توجه و توسعه فرهنگ پدافند غیر عامل می تواند در این راستا بسیار راه گشا بوده، ضمن تبدیل تهدیدات به فرصت، کشور را در مقابل مخاطرات و چالش های پیش رو بیمه کند. به همین منظور اداره کل پدافند غیر عامل استان خوزستان ماموریت دارد درجهت نیل به اهداف مورد نظردر سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و هماهنگ با برنامه های دولت تدبیر و امید دراستان، نسبت به برآورد تهدید، شناسایی وکاهش آسیب پذیری ها و پایدارنمودن استان، تداوم چرخه خدمات ضروری و ارتقا تحمل و مقاومت مردم و حفاظت از جان مردم تلاش نماید.