ثبت نام كاربر
  1398/06/02
شرح وظایف

     مأموریت

کمیته پدافند غیر عامل استان مأموریت دارد به منظور برآورد تهدید، کاهش آسیب پذیریها و پایدار نمودن استان، تداوم چرخه خدمات ضروری و ارتقاء تحمل و مقاومت مردم، حفاظت از جان مردم، تأمین نیازهای ضروری و مورد نیاز مردم و استفاده از کلیه امکانات مردمی و بسیج منابع در شرایط بحرانی ناشی از تهدیدات نظامی دشمن اقدامات زیر را انجام دهد:

1. سازماندهی و ایجاد ساز و کار لازم در پدافند غیر عامل و دفاع غیر نظامی مورد نیاز استان

2.  برآورد تهدیدات و اقدامات دشمن، نقاط آسیب پذیر، هم افزایی ها و مخاطرات در سطح استان در حوزه پدافند غیر عامل

3. طبقه بندی و اولویت بندی مراکز و زیر ساخت های استان

4. تداوم چرخه خدمات اساسی و تأمین نیازهای ضروری مردم (نان، غذا، برق، انرژی اضطراری، سلامت و بهداشت و درمان تأمین جان پناه امن برای مردم) در شرایط تهدید نظامی دشمن برای کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت

5. ارتقاء فرهنگ عمومی مردم با اجرای آموزشهای عمومی و اقدامات فرهنگی و تمرین و رزمایش در خصوص ارتقاء آمادگی و پایداری در حوزه های مختلف در برابر تهدیدات نظامی دشمن

6. تهیه طرحهای پدافند غیر عامل و اجرا و نظارت بر آن در مراکز و زیرساختهای استان

7. اداره مردم  به منظور مقابله با بحران تهدید نظامی با بکارگیری و بسیج امکانات و منابع عمومی، دولتی و مردم استان

8. ارتقاء آستانه مقاومت و تحمل مردم استان در برابر تهدیدات از طریق مقابله با عملیات روانی و فرهنگی و اطلاعاتی دشمن

9. آمادگی دفاع غیر نظامی و پدافند غیر غامل در استان با برگزاری آموزش، تمرین و رزمایش های دوره ای

 

     تبصره:

زیرساخت های کشوری از منظر پدافند غیر عامل به سه دسته حیاتی، حساس و مهم طبقه بندی می گردند و وزارت خانه ها و دستگاه های ملی مسئولیت زیرساخت های حیاتی و حساس و دستگاه های استانی مسئولیت زیر ساخت های مهم را به عهده دارند.

 

     وظایف

1. تهیه لیست نقاط آسیب پذیر استان در برابر تهدید و طبقه بندی آنها

2. شناسایی و طبقه بندی زیر ساخت ها و مراکز و تاسیسات در سطح استان وشهرستانها

3. اولویت بندی مراکز مهم استان

4. تهیه برآورد تهدیدات استان(تهدیدات خارجی، تهدیدات امنیتی و ...)

5. تدوین برنامه اجرایی پدافند غیرعامل استان در حوزه های مختلف.

6. بررسی و تأیید طرح های پدافند غیر عامل پروژه های مهم استانی بر اساس تقدم تعیین شده

7. آموزش و فرهنگ سازی و نهادینه سازی موضوع پدافند غیر عامل در سطح استان و دستگاههای اجرایی

8. تهیه و تدوین طرح های پدافند غیر عامل استان و دستگاههای اجرایی

9. طرح ریزی، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای طرح های پدافند غیر عامل مصوب استانی

10. پیگیری تأمین و تخصیص اعتبارات استانی و سایر پشتیبانی های مورد نیاز

11. اجرای سیاست های و راهبردهای کلان کمیته دائمی پدافند غیر عامل در استان و شهرستانهای تابعه

12. هماهنگی با سازمان پدافند غیر عامل کشور در اجرا و نظارت بر طرح های استان

13. حفاظت و امنیت طرح های پدافند غیر عامل استانی

14. برآورد اعتبارات موردنیاز طرح های پدافند غیر عامل استان و ارائه برای تصویب

15. ارائه گزارش عملکرد مربوط به طرح های پدافند غیر عامل به سازمان پدافند غیر عامل کشور

16. شکیل جلسات پدافند غیر عامل استانی و پیگیری مصوبات

17. پایش آمادگیهای دفاعی استان با آموزش، تمرین و رزمایش دوره ای

18. استفاده از ظرفیتهای و قابلیتهای بسیج برای مدیریت صحنه عملیات امداد  نجات و مردم یاری بحرانی ناشی از جنگ

19. تأمین ارتباطات ضروری استان با تقدم برقراری ارتباط بین مدیرت استان

20. سازماندهی مناسب دستگاه ها و مدیریت صحنه عملیات امداد نجات و مردم یاری بحران ناشی از جنگ

21. اطلاع رسانی مناسب و ایجاد آرامش روانی و روحی برای مردم و مقابله با عملیات روانی دشمن

22. کمک و پشتیبانی از طرحهای پدافند غیر عامل ملی در صورت نیاز

 

     تبصره بند 2:

برای جذب، آموزش، سازماندهی و به کارگیری منابع انسانی

(شیوه نامه آن توسط سازمان پدافند غیر عامل تهیه و ابلاغ می گردد.)

 

     وظایف دبیرخانه پدافند غیر عامل استان

1. تلفیق طرح ها و برنامه های پیشنهادی کارگروه های تخصصی استان 

2. امکان سنجی اجرایی طرح ها و برنامه های پدافند غیر عامل استان

3. تأیید طرح ها و تنظیم پیشنهادهای لازم

4. تنظیم برنامه سالیانه پدافند غیر عامل استان

5. پیش بینی اعتبار سالیانه برای طرح های پدافند غیر عامل استان

6. بررسی طرح ها و برنامه های دستگاها برای طرح در شورای پدافند غیر عامل

7. تنظیم دستور جلسه و اولویت بندی موضوعات برای طرح در جلسه شورای پدافند غیر عامل

8. ابلاغ و پیگیری مصوبات شورای پدافند غیر عامل استان