ثبت نام كاربر
  1396/08/27
شرح وظایف

مأموریت

کمیته پدافند غیر عامل استان مأموریت دارد به منظور برآورد تهدید، کاهش آسیب پذیریها و پایدار نمودن استان، تداوم چرخه خدمات ضروری و ارتقاء تحمل و مقاومت مردم، حفاظت از جان مردم، تأمین نیازهای ضروری و مورد نیاز مردم و استفاده از کلیه امکانات مردمی و بسیج منابع در شرایط بحرانی ناشی از تهدیدات نظامی دشمن اقدامات زیر را انجام دهد:

1.سازماندهی و ایجاد ساز و کار لازم در پدافند غیر عامل و دفاع غیر نظامی مورد نیاز استان

2.برآورد تهدیدات و اقدامات دشمن، نقاط آسیب پذیر، هم افزایی ها و مخاطرات در سطح استان در حوزه پدافند غیر عامل

3.طبقه بندی و اولویت بندی مراکز و زیر ساخت های استان

4.تداوم چرخه خدمات اساسی و تأمین نیازهای ضروری مردم( نان، غذا، برق، انرژی اضطراری، سلامت و بهداشت و درمان تأمین جان پناه امن برای مردم) در شرایط تهدید نظامی دشمن برای کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت

5.ارتقاء فرهنگ عمومی مردم با اجرای آموزشهای عمومی و اقدامات فرهنگی و تمرین و رزمایش در خصوص ارتقاء آمادگی و پایداری در حوزه های مختلف در برابر تهدیدات نظامی دشمن

6. تهیه طرحهای پدافند غیر عامل و اجرا و نظارت بر آن در مراکز و زیرساختهای استان

7. اداره مردم  به منظور مقابله با بحران تهدید نظامی با بکارگیری و بسیج امکانات و منابع عمومی، دولتی و مردم استان

8.ارتقاء آستانه مقاومت و تحمل مردم استان در برابر تهدیدات از طریق مقابله با عملیات روانی و فرهنگی و اطلاعاتی دشمن

9.آمادگی دفاع غیر نظامی و پدافند غیر غامل در استان با برگزاری آموزش، تمرین و رزمایش های دوره ای

تبصره:

زیرساخت های کشوری از منظر پدافند غیر عامل به سه دسته حیاتی، حساس و مهم طبقه بندی می گردند و وزارت خانه ها و دستگاه های ملی مسئولیت زیرساخت های حیاتی و حساس و دستگاه های استانی مسئولیت زیر ساخت های مهم را به عهده دارند.

وظایف

1.تهیه لیست نقاط آسیب پذیر استان در برابر تهدید و طبقه بندی آنها

2.شناسایی و طبقه بندی زیر ساخت ها و مراکز و تاسیسات در سطح استان وشهرستانها

3.اولویت بندی مراکز مهم استان

4.تهیه برآورد تهدیدات استان(تهدیدات خارجی، تهدیدات امنیتی و ...)

5.تدوین برنامه اجرایی پدافند غیرعامل استان در حوزه های مختلف.

6.بررسی و تأیید طرح های پدافند غیر عامل پروژه های مهم استانی بر اساس تقدم تعیین شده

7.آموزش و فرهنگ سازی و نهادینه سازی موضوع پدافند غیر عامل در سطح استان و دستگاههای اجرایی

8.تهیه و تدوین طرح های پدافند غیر عامل استان و دستگاههای اجرایی

9.طرح ریزی، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای طرح های پدافند غیر عامل مصوب استانی

10.پیگیری تأمین و تخصیص اعتبارات استانی و سایر پشتیبانی های مورد نیاز

11.اجرای سیاست های و راهبردهای کلان کمیته دائمی پدافند غیر عامل در استان و شهرستانهای تابعه

12.هماهنگی با سازمان پدافند غیر عامل کشور در اجرا و نظارت بر طرح های استان

13.حفاظت و امنیت طرح های پدافند غیر عامل استانی

14.برآورد اعتبارات موردنیاز طرح های پدافند غیر عامل استان و ارائه برای تصویب

15.ارائه گزارش عملکرد مربوط به طرح های پدافند غیر عامل به سازمان پدافند غیر عامل کشور

16.شکیل جلسات پدافند غیر عامل استانی و پیگیری مصوبات

17.پایش آمادگیهای دفاعی استان با آموزش، تمرین و رزمایش دوره ای

18.استفاده از ظرفیتهای و قابلیتهای بسیج برای مدیریت صحنه عملیات امداد  نجات و مردم یاری بحرانی ناشی از جنگ

19.تأمین ارتباطات ضروری استان با تقدم برقراری ارتباط بین مدیرت استان

20.سازماندهی مناسب دستگاه ها و مدیریت صحنه عملیات امداد نجات و مردم یاری بحران ناشی از جنگ

21.اطلاع رسانی مناسب و ایجاد آرامش روانی و روحی برای مردم و مقابله با عملیات روانی دشمن

22.کمک و پشتیبانی از طرحهای پدافند غیر عامل ملی در صورت نیاز

تبصره بند 2 :

برای جذب، آموزش، سازماندهی و به کارگیری منابع انسانی

(شیوه نامه آن توسط سازمان پدافند غیر عامل تهیه و ابلاغ می گردد.)

وظایف دبیرخانه پدافند غیر عامل استان

1.تلفیق طرح ها و برنامه های پیشنهادی کارگروه های تخصصی استان 

2.امکان سنجی اجرایی طرح ها و برنامه های پدافند غیر عامل استان

3.تأیید طرح ها و تنظیم پیشنهادهای لازم

4.تنظیم برنامه سالیانه پدافند غیر عامل استان

5.پیش بینی اعتبار سالیانه برای طرح های پدافند غیر عامل استان

6.بررسی طرح ها و برنامه های دستگاها برای طرح در شورای پدافند غیر عامل

7.تنظیم دستور جلسه و اولویت بندی موضوعات برای طرح در جلسه شورای پدافند غیر عامل

8.ابلاغ و پیگیری مصوبات شورای پدافند غیر عامل استان