با حضور مدیرکل پدافندغیرعامل استانداری مانور سراسری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برگزار شد.

در راستای اجرای برنامه تکلیفی اعلامی از سوی سازمان پدافند غیرعامل و وزارت کشور موضوع برنامه های ۱۴۰۰ این استان در مورخ ۲۵/۰۸/۱۴۰۰ مانور شیمیایی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با موضوع سناریو حمله ریزپرند ها به مخازن ذخیره سازی مجتمع های پتروشیمی رازی، سینا، امیرکبیر با حضور مسئولین محلی و نمایندگان اعزامی از سازمان پدافند غیرعامل کشور، وزارت نفت و افتا استان برگزار گردید.

در این مانور پیامد های ناشی از این حمله احتمالی و چگونگی اقدامات و تمهیدات لازم به منظور مهار حوادث از طریق مدیریت صحنه ای و فرماندهی واحد با هماهنگی دستگاه های دیگرمورد ارزیابی قرار گرفت.

آقای فیوضی مدیرکل پدافندغیرعامل نیز ضمن حضور در این مراسم بر اجرای مستمر رزمایش های مشابه با هدف احصاء تهدیدات احتمالی و شناسایی نقاط قوت و ضعف در برگزاری این گونه رزمایش ها تاًکید و پیشنهاد شد به منظور مقابله با تهدیدات نوین دشمن با موضوع حملات احتمالی سایبری نیز در دستور کار مدیریت منطقه مذکور قرار گرفته شود.

174
اخبار مرتبط