جلسه مدیرکل پدافندغیرعامل استانداری با تعدادی از سازمان های مردم نهاد برگزار شد.

در چهارمین روز نکوداشت هفته پدافند غیرعامل که به شعار، پدافند مردم محور، ایران قوی و آماده نام گذاری شده ، جلسه ای با حضور تعدادی از سازمان های مردم نهاد برگزار شد. در این جلسه آقای داودی مسئول سازمان مردم نهاد استان با اشاره به اهمیت و جایگاه پدافند غیرعامل آمادگی خود را برای همکاری با اداره کل پدافند غیرعامل استان اعلام نمودد.

در ادامه جلسه آقای فیوضی مدیرکل پدافندغیرعامل در خصوص نقش و جایگاه پدافند غیرعامل و مشارکت سازمان های مردم نهاد در ایجاد فرهنگ سازی و مشارکت های اجتماعی شهروندان با مفاهیم و اصول پدافند غیرعامل مواردی را مطرح و با اشاره به دستورالعمل اخیر واصله از سازمان پدافند غیرعامل مبنی بر نظام عملیاتی پدافند مردم محور، ابزار امیدواری شد که با بهره گیری از وظایف مطروحه در دستور العمل مذکور بتوان از ظرفیت و توانمندی سازمان های مردم نهاد در پیشبرد اهداف پدافند غیرعامل در حوزه سازمان های مردم محور استفاده نمود.

 

237
اخبار مرتبط