برگزاری مانور سراری آمادگی مولدهای اضطراری برق

به مناسبت آغاز هفته پدافندغیرعامل کشور مانور سراسری آمادگی مولدهای اضطراری برق در تاریخ ۸ آبان با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان و اداره کل پدافندغیرعامل استانداری برگزار شد. مدیرکل پدافندغیرعامل هدف از این مانور را آمادگی کلیه مراکز حیاتی،حساس و مهم استان در مواجهه با شرایط بحران و قطعی برق عنوان کرد. این مانور در  ۱۲ مکان مختلف جهت برگزاری آمادگی مولدهای اضطراری برق برگزار گردید.

191
اخبار مرتبط