جلسه ایمن سازی و اتوماسیون مراکز صنعتی استان برگزار گردید

جلسه ایمن سازی تاسیسات مراکز صنعتی در مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ و به ریاست جناب آقای دکتر حیاتی معاونت محترم استاندار به همراه مدیرکل پدافندغیرعامل استانداری،مدیریت افتا، مدیر فن آوری استانداری، مدیرعامل فولادخوزستان و شرکت آب و برق خوزستان برگزار گردید، ایشان با اشاره به تهدیدات سایبری و الکترونیکی دشمن، علیه تاسیسات و مراکز صنعتی کشورمان از این تهدیدات بعنوان جنگ سایبری و الکترونیکی یاد کردند و بر بهره گیری از شرکتهای دارای مجوز افتا به منظور آموزش نیروهای شاغل در مراکز مذکور تاکید نمودند.

ایشان در ادامه گفتند: رعایت الزامات پدافندغیرعامل در حوزه های صنعتی یک اصل اجتناب ناپذیر است و شرکت ها و کارخانجات دارای زیرساخت می بایست نسبت به امن سازی اینگونه مراکز که همواره مورد تهدید دشمن قرار دارند، اهتمام و اقدام نمایند.

384
اخبار مرتبط