تقدیر از سعید فیوضی به عنوان مدیرکل نمونه در عرصه پدافند غیرعامل از سوی سردار جلالی

سعید فیوضی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خوزستان در سال ۱۳۹۹ از سوی سردار جلالی ریاست محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور بعنوان مدیرکل نمونه مورد تقدیر قرار گرفت.

 

لازم به ذکر اینکه نامبرده سال گذشته (۱۳۹۸) هم به همین عنوان از سوی دکتر ذوالفقاری معاون محترم امنیتی و انتظامی وزارت کشور مورد تقدیر قرار گرفته بود.

476
اخبار مرتبط