برگزاری جلسه هماهنگی به منظور اجرای برنامه های نکوداشت هفته پدافند غیرعامل استان

جلسه رابطین پدافند غیرعامل کارگروه های تخصصی شورای پدافند غیرعامل استان، نمایندگان تام الاختیار، دیگر دستگاه های اجرایی، فرمانداران و شهرداری ها در خصوص هماهنگی به منظور اجرای برنامه های نکوداشت هفته پدافند غیرعامل در تاریخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۹ برگزار شد.

در این جلسه سعید فیوضی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری بر اجرای هرچه بهتر برنامه های هفته پدافند با توجه به شرایط کرونا با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و درمانی تأکید و مقرر شد کلیه دستگاه های اجرایی برنامه های خود را در ارتباط با موضوع فوق تهیه و پس از اجرا و مستند سازی به استانداری ارسال نمایند.

همچنین از دستگاه های برتر در حوزه پدافند غیرعامل که اقدامات و فعالیت مناسب و شاخص در هفته پدافند اجرا نمایند در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان تقدیر خواهد شد.

194
اخبار مرتبط