برگزاری اولین جلسه کمیته پدافند غیرعامل مرزبانی زیستی استان خوزستان

اولین جلسه کمیته پدافند غیرعامل مرزبانی زیستی استان که ذیل قرارگاه پدافند زیستی استان میباشد در تاریخ ۱۰/۰۴/۹۹ به ریاست سعید فیوضی مدیر کل پدافند غیرعامل استانداری خوزستان و کلیه نمایندگان کارگروه های پدافند غیرعامل استان تشکیل شد.

در ابتدای جلسه سعید فیوضی ضمن تشکر از حضور اعضا، خلاصه ای از گزارش ابلاغیه سازمان پدافند غیرعامل وزارت کشور برای حاضرین ارائه و بر حضور هرچه بهتر اعضای کارگروه ها تاکید کردند.

در ادامه جلسه هریک از نمایندگان اعضای کارگروه ها نظرات خود پیرامون دستورالعمل مذکور ارائه و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید کلیه اقدامات و فعالیتهای کمیته پدافند غیرعامل مرزبانی زیستی همسو و همراه با فعالیت و شرح وظایف کارگروه های قرارگاه پدافند زیستی انجام گردد و همچنین مقرر گردید فرمانداران شهرهای مرزی نیز وفق دستوالعمل ارسالی (آیین نامه مذکور) تشکیل جلسه داده و تهدیدات احتمالی را در حوزه استحفاظی احصاء  و به اداره کل پدافند غیرعامل استانداری خوزستان اعلام نمایند.

162
اخبار مرتبط