بازدید مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری از تصفیه خانه های شماره ۱ و ۲ اهواز

در روز شنبه مورخ ۲۴/۳/ ۹۹ فیوضی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری به همراه کارشناسان اداره کل پدافند غیرعامل استانداری از تصفیه خانه آب شماره ۱ و ۲ اهواز بازدید کردند و مسئولین امر در خصوص اقدامات صورت گرفته و رعایت الزامات پدافند غیرعامل در حوزه تصفیه های مذکور گزارشاتی ارائه نمودند.

در این بازدید فیوضی بر تسریع در راه اندازی و آب گیری مخزن ۵۰ هزار مترمکعب آب شرب تاکید و اظهار داشتند: فعال شدن این مخزن بعنوان یک اقدام پدافند غیرعامل در افزایش ذخیره سازی آب شرب شهروندان موثر ضروری می باشد.

در این بازدید همچنین بر لایروبی مخازن آب خام در تصفیه خانه شماره ۱ و در مدار قرار گرفتن هرچه زودتر فیلترهای موجود در تصفیه خانه شماره ۲ که از کار افتاده اند، تاکید نمودند.

151
اخبار مرتبط