انتصاب معاون جدید اداره کل پدافند غیرعامل استانداری خوزستان

جناب آقای دکتر شریعتی استاندار خوزستان، مسعود علامه را به عنوان معاون اداره کل پدافند غیرعامل استانداری خوزستان منصوب کرد.

پیش از این مسعود علامه در سمت هایی همچون رئیس گروه تهدیدات تخصصی استانداری خوزستان و کارشناس پدافند غیرعامل و کارشناس دفتر فنی استانداری فعالیت نموده است.

پیش از این جناب آقای مهندس پیمان رشیدی پور، معاونت اداره کل پدافند غیرعامل اسانداری را برعهده داشت.

70
اخبار مرتبط