برگزاری سومین جلسه کارگروه قرنطینه، محدود سازی و امنیت استان خوزستان

سومین جلسه کارگروه قرنطینه، محدود سازی و امنیت در روز یکشنبه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۸ در محل فرماندهی انتظامی استان خوزستان با حضور اعضای کارگروه برگزار گردید.

در این جلسه نماینده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور به عنوان کارشناس متخصص به تشریح و تبیین ویروس Covid-19 و اصول و شیوه های تخصصی قرنطینه متناسب با رفتار ویروس مذکور در قالب فایل پاورپوینت پرداخت که مورد استقبال و بهره برداری اعضای کارگروه واقع شد.

در پایان جلسه ضمن بحث و تبال نظر میان اعضا مقرر گردید یگان ۴۰۰ نفره ای در نیروی انتظامی استان در قالب تیم های واکنش سریع قرنطینه، محدودسازی و امنیت در راستای ارتقای آمادگی مقابله با هر سطحی از وضعیت های احتمالی به صورت منظم و مستمر با همکاری قرارگاه زیستی استان خوزستان آموزش های لازم را کسب نمایند.

140
اخبار مرتبط