دکتر شریعتی استاندار خوزستان در جلسه کارگروه قرارگاه پدافند زیستی: کلیه دستگاههای اجرایی استان برای مقابله با ویروس کرونا با همکاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور بسیج شوند.

سومین جلسه قرارگاه پدافند زیستی استان خوزستان با موضوع مقابله با ویروس کرونا در مورخ ۶/۱۲/۹۸ به ریاست جناب آقای دکتر شریعتی استاندار خوزستان با حضور کلیه اعضاء برگزار شد.

در این جلسه جناب آقای فیوضی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خوزستان در خصوص آخرین اقدامات و هماهنگی و همسویی با دستگاه علوم پزشکی و دیگر اعضاء کارگروه قرارگاه پدافند زیستی با هدف مقابله با ویروس کرونا در سطح استان مطالبی را مطرح و در ادامه هر یک از اعضاء در همین ارتباط مواردی را بیان کردند.

در خاتمه جناب آقای دکتر شریعتی استاندار و فرمانده قرارگاه پدافند زیستی استان ضمن اشاره به مشارکت کلیه دستگاه های اجرایی استان برای مقابله با این ویروس و با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی تأکید کردند.

ایشان همچنین گفتند دو آزمایشگاه برای تشخیص بیماران احتمالی مبتلا به ویروس کرونا در استان تجهیز و آماده بکار شد و علیرغم اعلام منفی آمار مبتلا به این بیماری، سعی شده اقدامات مراقبتی و پایش های بهداشتی و درمانی در استان را با بهره گیری کلیه امکانات و تجهیزات استان تشدید نمائیم.

در پایان جلسه بر هم افزایی و همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان و اداره کل پدافند غیرعامل استانداری با مشارکت دیگر دستگاه های اجرایی استان تأکید و از نیروهای سپاه و بسیج هم خواسته شد با جدیت و برنامه ریزی مناسب در این خصوص با دستگاه های ذیربط همکاری مستمر داشته باشند.

89
اخبار مرتبط