جلسه بررسی روند پیشرفت مطالعات طرح جامع پدافند غیرعامل استان خوزستان

به گزارش واحد خبرگزاری اداره کل پدافند غیر عامل استانداری خوزستان، صبح امروز جلسه‌ای با موضوع بررسی پیشرفت مطالعات طرح جامع پدافند غیرعامل، با حضور حبیب الله آصفی سرپرست معاونت امنیتی انتظامی استانداری، سعید فیوضی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری و هیئت اعزامی از سازمان پدافند غیرعامل کشور به سرپرستی خسروجردی قائم مقام معاونت بسیج و امور استانهای سازمان پدافند غیر عامل کشور، ناظر طرح (شرکت عمران ایران) و مشاور مطالعات طرح جامع پدافند غیرعامل استان (شرکت سبزآب اروند) برگزار شد.

به گزارش واحد خبرگزاری اداره کل پدافند غیر عامل استانداری خوزستان، صبح امروز جلسه‌ای با موضوع بررسی پیشرفت مطالعات طرح جامع پدافند غیرعامل، با حضور حبیب الله آصفی سرپرست معاونت امنیتی انتظامی استانداری، سعید فیوضی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری و هیئت اعزامی از سازمان پدافند غیرعامل کشور به سرپرستی خسروجردی قائم مقام معاونت بسیج و امور استانهای سازمان پدافند غیر عامل کشور، ناظر طرح (شرکت عمران ایران) و مشاور مطالعات طرح جامع پدافند غیرعامل استان (شرکت سبزآب اروند) برگزار شد.

در این جلسه شرکت مشاور سبزآب اروند گزارشی از اقدامات و مطالعات صورت گرفته را ارائه نمود.

در ادامه بحث ناظر طرح (شرکت عمران ایران) نکاتی را در راستای پیشرفت طرح مطرح نمود.

در پایان سرپرست معاونت امنیتی انتظامی استانداری ضمن لزوم لحاظ کردن تهدیدات حوزه‌ی اجتماعی که بخش عمده ای از تهدیدات استان را شامل می شود، بر به روزرسانی تهدیدات احصاء شده در فاز اول مطالعات طرح جامع پدافند غیرعامل تاکید کرد.

 

500
اخبار مرتبط